آدرس کارخانه پارچه در تهران کجاست؟

آدرس کارخانه پارچه در تهران

کارخانه پارچه یک واحد صنعتی است که برای تولید و ارائه پارچه‌ها استفاده می‌شود. این کارخانه معمولا در مناطق صنعتی یا شهرهای بزرگ قرار دارد. مکانی که کارخانه پارچه واقع…