چرا باید زباله های نساجی را دفع کنیم؟

زباله های نساجی

زباله های نساجی که از فرآیندهای تولید و مصرف محصولات نساجی مانند پوشاک، ملحفه و غیره به وجود می‌آیند، یکی از چالش‌های بزرگ صنعت نساجی در سراسر جهان محسوب می‌شوند.…

فواید اقتصادی برگزاری نمایشگاه ها در ایران

فواید اقتصادی برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه‌ها به عنوان پلتفرم‌هایی برای توسعه تجارت، ترویج برندها و ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان و خریداران، نقشی حیاتی در اقتصاد بازی می‌کنند. اهمیت بررسی فواید اقتصادی برگزاری نمایشگاه در…