قسمت رنگرزی کارخانه تولید پارچه شاد و نمونه

قسمت رنگرزی کارخانه تولید پارچه شاد و نمونه

در این ویدئو توضیحات مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی شاد و نمونه (کاظمی) مهندس احمد کاظمی را در مورد بخش رنگرزی کارخانه مشاهده می‌کنید. در این قسمت از کارخانه، انواع پارچه‌های…