موانع صادرات پوشاک به روسیه و راهکارهای مقابله با آن

صادرات پوشاک به روسیه

صنعت پوشاک یکی از اصلی‌ترین قطب‌های صادراتی کشور است. در این مقاله به بررسی موانع صادرات به روسیه و راهکارهای مقابله با آن پرداخته خواهد شد.