آزمایشگاه کارخانه نساجی

بخش تحقیق و توسعه، با داشتن یک آزمایشگاه مجهز به انواع تست‌های صنعت نساجی، به منظور پیشرفت و بهبود صنعت نساجی و تولیدات آن، فعالیت می‌کند. تیم تحقیق و توسعه، … ادامه خواندن آزمایشگاه کارخانه نساجی