دستگاه سری کربن cb series

دارای ساختار خاص می باشد کربن فعال نوعی از کربن می باشد که دارای ماکرو سوراخهای فراوانی به همراه سطح گسترده و ظرفیت بالای جذب می باشد. نیروی قوی بین مولکولی نیروی بین مولکولی به نام نیروی وان دروالس نیز…