دستگاه M-SH 300/450/550 Air Purifier

تصفیه دود دستگا ه های تراشCNC و تصفیه ذرات معلق روغنی در هوا این مدل دستگاه تصفیه شرکت که بصورت حرفه ای برای تصفیه و فیلترینگ هوا طراحی گردیده است که نیازی به جایگزینی فیلتر نیز ندارد. دستگاه مذکور از…

دستگاه Unit Air Purifier M-SH30

موارد مصرف هتل ها، رستوران ها، آشپزخانه ها و محل های طبخ و فرآوری مواد غذایی نحوه کارکرد هوای آلوده بوسیله یک موتور/ دمنده از طریق صفحه قابل شستشوی فلزی که بعنوان پیش فیلتر می باشد عبور داده می شود…

دستگاه M-SH 760 Fume Purifier تصفیه دود جوشکاری و لحیم کاری (ثابت و متحرک)

جلوگیری از انتشار ذرات آلوده کننده خشک در هوا در مبداء این دستگاه به منظور جمع آوری و تصفیه دود بوده و به از بین بردن دود،غبار، ذرات پودری و دیگر آلاینده های خشک موجود در پروسه قبل از اینکه…