دستگاه سری کربن cb series

دارای ساختار خاص می باشد کربن فعال نوعی از کربن می باشد که دارای ماکرو سوراخهای فراوانی به همراه سطح گسترده و ظرفیت بالای جذب می باشد. نیروی قوی بین مولکولی نیروی بین مولکولی به نام نیروی وان دروالس نیز…

M-SH series

مصارف صنعتی سیستم‌های تهویه مرکزی در مقایسه و مزیت در مقابل سیستم های تک واحد تهویه هوا، سیستم مرکزی تهویه هوا با داشتن بهره وری بالای حرارتی، قیمت پایین، قابلیت کنترل آسان به سرعت و به طور گسترده مورد استفاده…