بافندگی

پارچه گردباف چیست ؟ رشته های مختلف بافندگی شامل تخت باف و گردباف می باشند.پارچه های بافته شده باروش تخت باف دارای تار و پود هستند اما پارچه های بافته شده باروش گردباف فقط پود دارند، البته پارچه های گردباف…

دستگاه سری کربن cb series

دارای ساختار خاص می باشد کربن فعال نوعی از کربن می باشد که دارای ماکرو سوراخهای فراوانی به همراه سطح گسترده و ظرفیت بالای جذب می باشد. نیروی قوی بین مولکولی نیروی بین مولکولی به نام نیروی وان دروالس نیز…