درباره تصفیه دود و بوی شادتکس

در قـرن 21 در حالـی کـه مـا از آسـودگی و آسایشـی کـه تکنولـوژی بـرای مـا ایجـاد نمـوده لـذت مـی بریـم، درعیـن حـال باعـث آلودگـی جـدی کـره خاکـی شـده ایـم. حفـظ و نگهـداری محیـط زیسـت و توجـه بـه محیـط زندگـی یـک چالـش ضـروری و پیـش روی مـا مـی باشـد. شـادتکس بعنـوان یـک شـرکت دوسـتدار طبیعـت در زمینـه تصفیـه ضایعـات گازهـای صنعتـی، تصفیـه هـوا و بخـارات روغنـی، بـا شـعار ” علـم و تکنولـوژی در خدمـت طبیعـت ” مـی باشـد. محصـولات ایـن شـرکت با اسـتفاده از سیسـتم فیلترهای الکترواسـتاتیکی و با آخرین تکنولـوژی روز دنیـا در خدمـت مـردم و در راسـتای حفظ محیط زیسـت خدمـات رسـانی مـی نماینـد. ایـن سیسـتم هـا مـی توانـد بـرای هـوای خروجـی هواکـش رسـتوران هـا، هتـل هـا، دسـتگاههای ریسـندگی،ماشــین آلات تکمیــل پارچه(اســتنتر، چــاپ ، ترموســت و)…و تولیــد چـرم مصنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

کیفیت، تنوع و نوآوری

گروه تولیدی صنعتی شادتکس (پاک زیست شاد) با شعار آسمان پاک زمین شاد در راستای حفظ محیط زیست ، این گوهر گرانبها وتجدیدناپذیر و کمک به صنعت و تولید ملی اقدام به تولید و ساخت بهترین دستگاه های تصفیه دود و بو با  آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا (HI TEC) نموده ، که در این راستا موفق به کسب گواهینامه های معتبر از مراجع ذیصلاح از جمله گواهی نامه CE اروپا گردیده است.

این گروه تولیدی صنعتی، با هدف رضایت مشتری ونیز خدمات مناسب، اقدام به ارائه گارانتی 1 ساله محصولات خود، به همراه خدمات پس از فروش نموده که رضایتمندی مشتریان بیانگر سرعت در تامین قطعات و کیفیت در نگهداری و پشتیبانی محصول می باشد.

این گروه با رعایت حقوق مصرف کننده و پشتیبانی کامل دستگاه های تولیدی خود زمینه ساز محیط زیست پاک و آسودگی خیال مشتریان گرامی می باشد.

شادتکس، به هوای پاک می‌اندیشد...

برای آگاهی از جزئیات محصولات ما مشاهده کاتالوگ‌های شادتکس را پیشنهاد می‌کنیم.

 

درباره گروه تولیدی بافندگی، رنگرزی، تکمیل و چاپ شاد و نمونه

بافت ، رنگ و تکمیل پارچه شاد و نمونه در سال 1366 با هدف تولید پارچه هایی با کیفیت مطلوب و همکاری هرچه نزدیکتر با مصرف کننده اصلی توسط مردی خوشنام در عرصه اخلاق و هنر بافت، رنگ و تکمیل پارچه، مرحوم حاج مصطفی کاظمی با رنج و مرارتهای فراوان در بحبوهه جنگ تحمیلی در منطقه شهر قدس با اتکال به خداوند متعال و با حداقل امکانات شروع به کار نمود.

محصولات آن زمان ” شاد و نمونه ” پارچه هایی از قبیل مخمل 64، پارچه تریکو 2/48 و پنبه یکرو و دورو … در رنگ ها و مشخصات فنی متنوع بود. از همان ابتدا همه مشتریان مرحوم حاج مصطفی کاظمی را مردی توانمند دیده بودند که با حداقل امکانات بهترین محصولات را به مشتریان ارائه می دهد و او را کسی می پنداشتند که ” نه ” در کارش معنا ندارد.

به لطف خدا مجموعه شاد و نمونه در اوایل دهه هشتاد حرکتی نو را آغاز نمود که سرآمد آن بافت و رنگرزی و تکمیل انواع پارچه های لاکرا استرچ ، بیزو بود که بدون اغراق این مجموعه اولین مجموعه ای در ایران بود که بهترین بافت ، رنگ و تکمیل را در این دو پارچه به بازار عرضه می نمود. باگذشت زمان نام ” شاد و نمونه ” در بازار پارچه های گردبافی ایرانی با کیفیت، قیمت مناسب و تنوع فراوان همراه گردید.

متاسفانه در 1388/1/11 در روزی سراسر غمبار موسس و بنیانگذار صادق و محبوب “شاد و نمونه” مرحوم حاج مصطفی کاظمی در اولین روز سفر به عتبات عالیات پس از ادای نماز در مسجد مقدس سهله در شهر نجف اشرف جان به جان آفرین تسلیم نمود و خانواده، بستگان، دوستان و آشنایان را در حسرتی بزرگ فرو برد، روحش شاد. به لطف و یاری خداوند بزرگ پس از رحلت مرحوم حاج مصطفی کاظمی، فرزندان ایشان باتوکل به خدای عزیز و استعانت از دعای خیر پدر و مادر، شروع به یک بازسازی و تحول بنیادی در زمینه بنای کارخانه، به روز کردن ماشین آلات و تجهیزات بافت، رنگرزی و تکمیل پارچه نمودند که شاید در ابتدا امری سنگین و طافت فرسا می نمود ولی به یاری خداوند امری ممکن گردید.

با به روز کردن ماشین آلات و امکانات گروه تولیدی ” شاد و نمونه” مسیر تعالی و پیشرفت به سمت محصولاتی با کیفیت برتر و تنوع بافت و رنگ بیشتر میسر گردید. از مهمترین نوآوری های گروه تولیدی “شاد و نمونه” در چند سال اخیر طراحی بافت ، رنگرزی و تکمیل و چاپ انواع پارچه های گردبافی و نساجی با کاربری در ضمینه های مختلف مردانه زنانه بچه گانه پوشاک ورزشی و کفش باکیفیت ممتاز بین المللی بوده است.

اکنون بافندگی ، رنگرزی و تکمیل و چاپ ” شاد و نمونه” با یاری خداوند رزاق این شعار را در سرلوحه خود قرار داده است که کیفیت، تنوع، و نوآوری را از ” شاد و نمونه” بخواهید و این شعار با افتخار بیانگر این می باشد که تهیه محصولات با کیفیت برتر حق مشتری است که باید از ما مطالبه نماید.

خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار